RelatieBooster.nl

Privacy verklaring

RelatieBooster.nl vindt privacy een erg belangrijke waarde. Hieronder kunt u lezen hoe wij met uw informatie omgaan als u gebruik maakt van RelatieBooster.nl.

Gegevensverzameling

RelatieBooster.nl vraagt enkele persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, geslacht, naam partner etc.) van haar nieuwsbriefabonnees. RelatieBooster.nl is de enige eigenaar van de gegevens die via deze website worden ingewonnen.
Het beleid van RelatieBooster.nl is om uw gegevens NIET aan derden te verstrekken en/of te verkopen.
Wij hebben namelijk net zo'n hekel aan spam als u.

Verwijderen/aanpassen persoonlijke informatie

Als de persoonlijke informatie van een abonnee wijzigt of een abonnee niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, kan hij of zij dit zelf ingeven of kunnen wij dit doen. Hiervoor stuurt u een e-mail naar info@RelatieBooster.nl.
De lezer kan daarnaast ten allen tijde zichzelf uitschrijven voor de gratis nieuwsbrief of zich (laten) verwijderen uit ons bestand.
Copyright 2007 RelatieBooster.nl :: Disclaimer :: Privacy :: Suggesties